دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز خوی
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز خوی
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و رسانه
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی چاپ
1116347-01 : آب شناسی
1116328-01 : آبهای زیرزمینی
آتشفشان شناسی
1116336-01 : ارزیابی ذخائر معدنی
آزمایشگاه شیمی عمومی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1116305-01 : آمار مقدماتی
بلور شناسی نوری
1116316-01 : چینه شناسی
1116356-01 : خاک شناسی
دیرینه شناسی - ماکروفسیل
1116349-01 : دیرینه شناسی گیاهی
1116310-01 : رسوب شناسی
ریاضی 1
1111029-01 : ریاضی 2
ریز دیرینه شناسی
1116335-01 : ریز رخساره ها
1116337-01 : زلزله شناسی
زمین ریخت شناسی
1116318-01 : زمین ساخت
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی ایران
1116307-01 : زمین شناسی تاریخی
1116345-01 : زمین شناسی دریایی
زمین شناسی زیرسطحی
زمین شناسی زیست محیطی
1116317-01 : زمین شناسی ساختاری
زمین شناسی صحرایی
زمین شناسی فیزیکی
1116329-01 : زمین شناسی مهندسی
1116341-01 : زمین شناسی مهندسی کاربردی
زمین شناسی نفت
زمین فیزیک
سامانه اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور
سنگ های آذرین
1116313-01 : سنگ های دگرگونی
سنگ های رسوبی
شیمی عمومی
عملیات زمین شناسی ایران
فتوژئولوژی
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1116334-01 : کانه نگاری
1116339-01 : لرز ه زمین ساخت
1116320-01 : مبانی زمین شیمی
مبانی کامپیوتر
1116309-01 : مبانی کانی شناسی
متون علمی زمین شناسی
محیط های رسوبی
1116351-01 : مکانیک خاک
1116355-01 : منابع انرژی زمین
1116322-01 : نقشه برداری
1116354-01 : هیدروژئوشیمی