دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز خوی
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز خوی
نیمسال دوم سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و رسانه
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی چاپ
1116347-01 : آب شناسي
1116328-01 : آبهاي زيرزميني
1116342-01 : آتشفشان شناسي
1233029-01 : اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)
1116336-01 : ارزيابي ذخائر معدني
1114080-01 : آزمايشگاه شيمي عمومي
1212400-01 : آشنايي با دفاع مقدس
1223174-01 : آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي
1116305-01 : آمار مقدماتي
1233025-01 : انديشه اسلامي 1
1233026-01 : انديشه اسلامي 2
1220478-01 : انديشه سياسي امام خميني
1220424-01 : انقلاب اسلامي ايران
1233027-01 : آيين زندگي (اخلاق كاربردي )
1116308-01 : بلور شناسي نوري
1215431-01 : تربيت بدني
1215429-01 : تربيت بدني ويژه
1233028-01 : تفسيرموضوعي قرآن
1233039-01 : تفسيرموضوعي نهج البلاغه
1116316-01 : چينه شناسي
1220657-01 : حفظ جزء 30 قرآن كريم
1116356-01 : خاك شناسي
1233044-01 : دانش خانواده وجمعيت
1116314-01 : ديرينه شناسي - ماكروفسيل
1116349-01 : ديرينه شناسي گياهي
1116310-01 : رسوب شناسي
1111028-01 : رياضي 1
1111029-01 : رياضي 2
1116315-01 : ريز ديرينه شناسي
1116335-01 : ريز رخساره ها
1212255-01 : زبان خارجي
1116337-01 : زلزله شناسي
1116350-01 : زمين ريخت شناسي
1116318-01 : زمين ساخت
1116326-01 : زمين شناسي اقتصادي
1116324-01 : زمين شناسي ايران
1116307-01 : زمين شناسي تاريخي
1116345-01 : زمين شناسي دريايي
1116340-01 : زمين شناسي زيرسطحي
1116332-01 : زمين شناسي زيست محيطي
1116317-01 : زمين شناسي ساختاري
1116374-01 : زمين شناسي صحرايي
1116306-01 : زمين شناسي فيزيكي
1116329-01 : زمين شناسي مهندسي
1116341-01 : زمين شناسي مهندسي كاربردي
1116327-01 : زمين شناسي نفت
1116321-01 : زمين فيزيك
1116323-01 : سامانه اطلاعات جغرافيايي
1116333-01 : سنجش از دور
1116312-01 : سنگ هاي آذرين
1116313-01 : سنگ هاي دگرگوني
1116311-01 : سنگ هاي رسوبي
1114079-01 : شيمي عمومي
1116325-01 : عمليات زمين شناسي ايران
1213209-01 : فارسي
1116319-01 : فتوژئولوژي
1229127-01 : فرهنگ وتمدن اسلام و ايران
1211410-01 : فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
1113083-01 : فيزيك پايه 1
1113084-01 : فيزيك پايه 2
1116334-01 : كانه نگاري
1116339-01 : لرز ه زمين ساخت
1116320-01 : مباني زمين شيمي
1115019-01 : مباني كامپيوتر
1116309-01 : مباني كاني شناسي
1116331-01 : متون علمي زمين شناسي
1116346-01 : محيط هاي رسوبي
1116351-01 : مكانيك خاك
1116355-01 : منابع انرژي زمين
1116322-01 : نقشه برداري
1116354-01 : هيدروژئوشيمي
1215432-01 : ورزش 1
1215430-01 : ورزش ويژه